Πιστοποιητικό ADR

Στην Σχολή Οδηγών Κηπουρίδης μπορείτε να αποκτήσετε την πιστοποίηση για να μεταφέρετε επικίνδυνα φορτία είτε σε συσκευασίες είτε με βυτιοφόρα, όπως προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR. Τα επικίνδυνα φορτία μπορεί να περιλαμβάνουν πετρέλαιο, οξυγόνο πεπιεσμένο, υγραέριο, θειικό Οξύ, πυροκροτητές.


Ποιους αφορά;

To ADR απευθύνεται σε επαγγελματίες οδηγούς που κατέχουν δίπλωμα τουλάχιστον κατηγορίας Β και μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά.

Υπηρεσίες ADR

Απόκτηση

Επέκταση

Ανανέωση

Αντίγραφο