Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας

Η σχολή μας αναλαμβάνει όλη την επιμόρφωση για την απόκτηση πιστοποιητικού ΠΕΙ, το οποίο είναι απαραίτητο για κάθε επαγγελματία οδηγό φορτηγού ή λεωφορείου.

Δύο είναι οι βασικές κατηγορίες ΠΕΙ: Μεταφοράς εμπορευμάτων (απαιτείται για οδηγούς κατηγορίας C1, C1E, C, CE) και μεταφοράς επιβατών (απαιτείται για οδηγούς κατηγορίας D1, D1E, D, DE).

Κάθε επαγγελματίας οδηγός υποχρεούται να έχει Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας. Ειδάλλως το πρόστιμο είναι 400 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 30 μέρες.

Το ΠΕΙ ισχύει για 5 έτη

Έπειτα από αυτά ο οδηγός θα πρέπει να ανανεώσει την πιστοποίησή του